Politika súborov Cookies

Cookies, sú počítačové údaje, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa služby a sú určené na využitie pri prehliadaní webových stránok. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, dobu životnosti vo vašom zariadení a jedinečné číslo.

Cookies sú používané pre:

  • a) prispôsobenie webového obsahu preferenciám užívateľa služby a optimalizovanie využitia webových stránok. Tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať webové stránky daného zariadenia a správne zobraziť webovú stránku na mieru ich individuálnym potrebám
  • b) vytváranie štatistík, ktoré pomôžu pochopiť ako užívatelia používajú naše webové stránky, čo umožňuje zlepšovať ich štruktúru a obsah. Z daných údajov nie je možná osobná identifikácia.
  • c) uchovávanie informácií o vašich krokoch a preferenciách ( po prihlásení ), cez ktoré užívateľ nepotrebuje opäť zadávať prihlasovacie meno a heslo.

Na našich webových stránkach môžu byť použité dva základné typy cookies:
Dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies sú súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení užívateľa, dokým neopustíte stránky internetovej stránky pneutest.eu (ďalej len internetovej stránky). Trvalé cookies sú uložené v koncovom zariadení používateľa po dobu stanovenú v parametroch cookies alebo až do ich ručného odstránenia zo strany používateľa.

Na našich webových stránkach môžu byť použité nasledujúce typy cookies:

  • a) Základné cookies, umožňujúce správne fungovanie webových stránok internetovej stránky, napríklad zapamätanie si predchádzajúcej činnosti (napr. vložený text), keď prechádzate späť na stránku pri tom istom prehliadaní.
  • b) Cookies používané na zaistenie bezpečnosti – napr. slúžia na odhaľovanie podvodov.
  • c) Výkonové (Performance) cookies, umožňujú zhromažďovanie informácií o tom, ako užívateľia reagujú na naše webové stránky, a to poskytnutím informácií o navštívených stránkach, čase strávenom na webovej stránke a akýchkoľvek problémoch, na ktoré narazia, ako sú napríklad hlásenia o chybe. Vďaka tomu môžeme zlepšovať výkonnosť našich webových stránok.
  • d) Funkčné cookies, umožňujú pamätať si voľby, ktoré ste urobili a tým prispôsobiť užívateľské rozhranie, napríklad pokiaľ ide o jazyk alebo región, z ktorého je užívateľ, veľkosť písma, atď …
  • e) Reklamné cookies sa využívajú na poskytnutie obsahu, ktorý je pre vás a vaše záujmy dôležitejší. Môžu sa použiť na poskytnutie cielenej reklamy alebo na obmedzenie počtu zobrazení reklamy.

V mnohých prípadoch, sú internetové prehľadávače nastavené na automatické akceptovanie cookies.
Používatelia webu môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa cookies . Tieto nastavenia môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Existuje veľa spôsobov na riadenie cookies. Preštudujte si pokyny vášho prehľadávača alebo pomocníka, aby ste dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť alebo upraviť nastavenia vášho prehľadávača.

Prevádzkovateľ webových stránok informuje, že obmedzenie používania súborov cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach internetovej stránky.